Social Return.

Voor werkgevers

Social Return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Hoofddoelen van Kroon en Amstel Group met Social Return zijn:

De kans om opnieuw naar uw werkzaamheden te kijken.
Werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten invullen.
Bijdrage leveren aan sociale doelstellingen.

Wist jij dat er 1,5 miljoen mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt? Kroon en Amstel Group wil deze groep begeleiden en helpen aan een terugkeer tot de samenleving.

Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het behalen van sociale doelstellingen. Hierbij ligt het accent op werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Welke doelgroepen vallen onder Sociale Return?

Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces is gevallen valt onder de doelgroep voor Social Return. Dat kan zijn om diverse redenen zoals: ontslag, faillissement werkgever of privé-omstandigheden. Daar zit een veelvoud aan kwaliteiten bij. Wij geloven dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft en helpen u graag de geschikte medewerker te vinden.

1,5 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Middels onze nauwe contacten met verschillende gemeenten en organisaties ontvangen wij dagelijks aanmeldingen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het behalen van sociale doelstellingen. Hierbij ligt het accent op werkgelegenheid van mensen en deze creëren wij. Ook is de bedoeling van dit traject om ervoor te zorgen dat een investering door de overheid een sociale winst (return) oplevert.

Voor welke aanbestedingen geldt Social Return?

Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het verplicht Social Return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

We werken voor 20+ blije klanten en meer dan 250 tevreden uitzendkrachten.

Kroon & Amstel gelooft erin dat samenwerking de sleutel is tot succes. Hiermee helpen wij met het vinden van de juiste match tussen u en uw (tijdelijke) medewerkers.